Em torna a escriure un missatge on em pregunta “perquè no em respons?”

Tens un nou missatge!
usuari_desconegut
Perquè no em respons?
Tens un nou missatge!
usuari_desconegut
Perquè no em respons?