L’has cagat fins el fons!

La fotografia que has publicat ha generat un mun de crítiques i insults cap a la teva amistat. L’han sexualitzat, l’han insutlat, i més.

L'has cagat fins al fons

L'has cagat fins al fons

Sororitat, soritat o agermanament femení
La sororitat, soritat o agermanament femení és un terme que prové del llatí soror (germana) que reflecteix un lligam estret entre dones basat en el compartiment d'experiències, interessos, preocupacions, etc. en un context social i polític de discriminació en societats patriarcals.

Soritat

Noticia sobre la sororitat
Violències de gènere
Les violències de gènere són violències que s’exerceixen sobre les dones i aquelles persones que no encaixen amb els patrons heteropatriarcals, per la posició en que han estat assignades en la construcció històrica de la categoria home-dona, però també sobre aquells i aquelles que transgredeixen l’ordre social generalitzat.
Masclisme a les xarxes socials
El masclisme a les xarxes socials és una realitat. Les dones són les principals víctimes de l'assetjament en línia. Diàriament reben comentaris sexistes i amenaces directes a les xarxes socials. Aquests atacs tenen un greu impacte en les dones que el reben i sovint queden impunes davant de la dificultat de determinar l'autoria dels agressors amagats darrere perfils ocults.

Noticia sobre el masclisme a les xarxes

Torna a jugar o deixa'ns un comentari