El “Fòrum Jove contra les Violències de Gènere” o Fòrum Jove , es una jornada que engloba un conjunt d’activitats i accions on les persones joves son les protagonistes i que venim organitzant des de l’any 2005 dins el marc del Fòrum contra les Violències de Gènere.

Aquest espai de trobada es va consolidant any rera any i permet que les i els joves puguin compartir i reflexionar entorn aquelles qüestions d’actualitat al voltant de la lluita contra les violències de gènere, mitjançant la dinamització d’accions i activitats que promouen la sensibilització i la prevenció.

La intencionalitat de les accions és poder desvetllar creences i estereotips culturals que sustenten la violència vers les dones.